یکی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت آسانسور و پله برقی روان پارس
یکی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت آسانسور و پله برقی روان پارس

یکی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت آسانسور و پله برقی روان پارس

30 آذر 2021
یکی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت آسانسور و پله برقی روان پارس

دو دستگاه آسانسور ۱۰ توقف ۸ نفره سرعت ۱.۶ متر بر ثانیه یورو پک آرکل با کابین های سوپر لاکچری کابین پلاس
در منطقه نگین اداری تهران خیابان وزرا گروه ساختمانهای مارکدار برادران حدیدی