اخبار
اخبار

مراحل اخذ گواهی استاندارد آسانسور

10 آبان 2017
مراحل اخذ گواهی استاندارد آسانسور

مراحل اخذ گواهی استاندارد آسانسور به صورت زیر می باشد: 1- اطمینان از اتمام عملیات نصب و راه اندازی آسانسور و به انجام رسیدن کلیه عملیات ساختمانی و برق رسانی وسایر عملیات مربوطه 2- ارسال کپی از صفحه اول پروانه ساختمانی و کپی کارت ملی متقاضی پشت و رو به شرکت 3- ثبت نام اینترنتی توسط شرکت، اخذ کد رهگیری و مشخص شدن شرکت بازرسی 4- تأئید نهایی بازرس 5- انتظار جهت اعلام تاریخ نوبت بازرسی توسط شرکت بازرسی 6- عقد قرارداد سرویس و نگهداری یکساله مابین کارفرما و پیمانکار 7- پرداخت وجه مربوط به هرینه بازرسی توسط کارفرما و ارائه اصل فیش واریزی به شرکت 8- ارسال نقشه، محاسبات و بقیه مدارک و همچنین فرم مهندس ناظر توسط شرکت به شرکت بازرسی 9- بازرسی آسانسور توسط بازرس مربوطه با حضور نماینده شرکت و رفع ایرادات احتمالی تا آخرین بازرسی 10- آماده شدن گواهی تأئیدیه استاندارد آسانسور توسط شرکت بازرسی و تحویل به کارفرما ۱۱- ارسال کپی برابر اصل شده قرارداد سرویس و نگهداری یکساله و انجام بیمه نامه آسانسور به شرکت بازرسی برای تکمیل پرونده

اطلاعات بیشتر