راه اندازی منشی تلفنی هوشمند در شرکت روان پارس
راه اندازی منشی تلفنی هوشمند در شرکت روان پارس

راه اندازی منشی تلفنی هوشمند در شرکت روان پارس

18 آبان 2017
راه اندازی منشی تلفنی هوشمند در شرکت روان پارس

شرکت روان پارس در راستای تسهیل در ارایه خدمات هرچه بیشتر به مشتریان محترم مدتی است که اقدام به راه اندازی منشی تلفنی هوشمند نموده که جهت اطلاع شما عزیزان شماره های داخلی آن به شرح ذیل جهت ارتباط با شرکت به حضورتان اعلام می گردد. 


 

عنوان شماره داخلی
حسابداری 102
استاندارد 102
فروش 104-105
فنی 116-115
اپراتور 107-106
سرویس و نگهداری 108
   


View Larger Map