موتورهای گیرلس و گیربکس ساخت کارخانه BLT
موتورهای گیرلس و گیربکس ساخت کارخانه BLT

موتورهای گیرلس و گیربکس ساخت کارخانه BLT

با عملکرد عالی و ساختار جمع و جور، سری و مشخصه دستگاه کشش کامل است، که می تواند
الزامات مورد نیاز انواع آسانسورها و پله برقی ها را برآورده می کند. دستگاه کشش مغناطیسی دائمی درخشان
روش مستقیم موتور رانندگی با سرعت کم و گشتاور زیاد. این ویژگی های صرفه جویی در انرژی، حجم کوچک، وزن سبک،
عملکرد پایدار با سرعت کم، سر و صدای کم و بدون تعمیر و نگهداری، و غیره، و توجه بیشتری را در آسانسور جذب می کند
صنعت.


View Larger Map