آسانسور پانارومیک
آسانسور پانارومیک

آسانسور پانارومیک

بهره وری، اقتصاد، دقت، ایمنی و ثبات. "آسانسورهای BLT با طراحی و عملکرد مورد نیاز ساختمان های بزرگ، که جذابیت بی نظیر شهرهای مدرن را به نمایش می گذارد، کاملا سازگار است.


View Larger Map