آسانسور هیدرولیک
آسانسور هیدرولیک

آسانسور هیدرولیک

نیروی محرک در این آسانسورها فشار روغن بوده که به وسیله جک هیدرولیک موجب حرکت کابین آسانسور می شود
آسانسور هیدرولیک معمولا در پروژه هایی استفاده میشود که نصب آسانسور کششی مقدور با به صرفه نباشد مانند:
پروژه های که فضای کمی جهت نصب آسانسور دارد
کابین های با ظرفیت بالا (ماشین بر)
ساختمان هایی که فضای لازم جهت تامین موتورخانه در بالای چاهک آسانسور را ندارند
 


View Larger Map