آسانسور حمل و نقل
آسانسور حمل و نقل

آسانسور حمل و نقل

سری آسانسور حمل و نقل شسته و رفته و ساده است، و آن به طور گسترده ای در سوپر مارکت، مرکز خرید، کارخانه و مکان های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. روش محرک نوپرنر بین پرتو فولادی و پایه دستگاه است که می تواند ارتعاش انجام شده به ماشین را کاهش دهد. علاوه بر این، عملکرد پیشگیری از نئوپرن به اندازه کافی خوب است تا زمان شکست آن را تاخیر دهد. 


View Larger Map