آسانسور بدون موتورخانه
آسانسور بدون موتورخانه

آسانسور بدون موتورخانه

آسانسورهای بدون موتورخانه BENIS دارای تجهیزات با کیفیت بسیار مطلوب و تولید بزرگترین شرکتهای دنیا می باشد. ترکیب قطعات و کیفیت نصب بالاترین سطح ایمنی و کیفیت حرکت را ارائه می‌نماید.
.این آسانسورها تا ظرفیت 2500 کیلوگرم و تا سرعت 6/1 متر بر ثانیه طراحی شده است


View Larger Map