تبریک عید سعید قربان و عید غدیر خم از طرف شرکت روان پارس به همه هموطنان
تبریک عید سعید قربان و عید غدیر خم از طرف شرکت روان پارس به همه هموطنان

تبریک عید سعید قربان و عید غدیر خم از طرف شرکت روان پارس به همه هموطنان

4 شهریور 2018
تبریک عید سعید قربان و عید غدیر خم از طرف شرکت روان پارس به همه هموطنان

شرکت روان پارس عید سعیر قربان و غدیر عید ولایت را به همه هموطنان و به خصوص مشتریان عزیز گرامی میدارد
مدیرعامل شرکت روان پارس کیان عباسی


عید اضحی، رسم و آئین خلیل آزرست
بعد آن ،عید غدیر، روز ولای حیدر است
عید قربان و عید سعید غدیر مبارک
 


View Larger Map